(Art and Culture School)

Selasa, 18 Agustus 2009

Pupuh DangdanggulaPUPUH DANGDANGGULA

(Ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, kagumbiraan)

MILANG KALA

Dinten ieu estu bingah ati,

ku jalaran panceg milang kala,

kenging kurnia ti Alloh,

rehing nambahan taun,

tepung taun umur sim abdi,

henteu weleh neneda,

ka Gusti Nu Agung,

malar umur teh mangpaat,

tebih bahla turta pinarinan rijki,

sumujud ka Pangeran.

Download Pupuh Dandangula.MP3