(Art and Culture School)

Sabtu, 06 Februari 2010

Pupuh KinantiPUPUH KINANTI

(Ngagambarkeun nu nungguan, deudeupeun atawa kanyaah)

KANYAAH INDUNG

Kanyaah indung mo suwung,

lir jaladri tanpa tepi,

lir gunung tanpa tutugan,

asihna teuing ku wening,

putra teh didama-dama,

dianggo pupunden ati.